Finansal Yönetim Fonksiyonları

finansal yönetim

Yatırım Kararı

En önemli finans fonksiyonları(finance-function)ndan biri, sermayeyi uzun vadeli varlıklara akıllıca tahsis etmektir. Bu faaliyet, sermaye bütçelemesi olarak da bilinir. Gelecekte maksimum getiri elde etmek için bu uzun vadeli varlıklara sermaye tahsis etmek önemlidir. Yatırım kararının iki yönü aşağıda belirtilmiştir:

  • Kârlılık açısından yeni yatırımların değerlendirilmesi
  • Yeni yatırım ve mevcut yatırımlara kıyasla kesme oranının karşılaştırılması.

Gelecek belirsiz olduğundan, beklenen getirinin hesaplanmasında güçlükler bulunmaktadır. Belirsizlik ile birlikte dikkate alınması gereken risk faktörü gelir. Bu risk faktörü, muhtemel yatırımın beklenen getirisini hesaplamada çok önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla, yatırım teklifini değerlendirirken, hem beklenen getiriyi hem de ilgili riski dikkate almak önemlidir.

Yatırım kararı yalnızca sermayeyi uzun vadeli varlıklara dağıtmayı gerektirmez, aynı zamanda daha az kazançlı ve daha az üretken hale gelen varlıkları satarak elde edilen fonları kullanma kararlarını da içerir. Değer eklenmeyen amortismana tabi varlıkların ayrıştırılması ve bu fonların diğer faydalı varlıkların güvence altına alınmasında kullanılması akıllıca olur. Sermayenin fırsat maliyeti, bu varlıkları çözerken hesaplanmalıdır.

Mali Karar

Mali karar, bir finansal yöneticinin gerçekleştirmesi gereken bir başka önemli işlevdir. Bir işletmenin ne zaman, nerede ve nasıl para toplayacağı konusunda akıllıca kararlar almak önemlidir. Fonlar birçok yoldan ve kanaldan edinilebilir. Genel olarak doğru bir öz sermaye ve borç oranını sürdürmek gerekir. Özkaynak ve borç karışımı bir firmanın sermaye yapısı olarak bilinir.

Bir şirket piyasa değerini en üst düzeye getirdiğinde en çok fayda sağlama eğilimi gösterir; bunun anlamı sadece şirket için bir büyüme işareti olması değil aynı zamanda hissedarların zenginliklerini en üst düzeye çıkarmasıdır. Öte yandan borç kullanımı bir hissedarın getirisini ve riskini etkiler. Öz sermaye getirisini artırabilir, ancak daha risklidir.

Sağlam bir mali yapının hissedarların karlarını minimum riskle maksimum seviyeye çıkarmayı amaçladığı söylenebilir. Böyle bir senaryoda firmanın piyasa değeri maksimum olacak ve bu nedenle optimum bir sermaye yapısı elde edilecektir. Öz sermaye ve borç dışında sağlam bir sermaye yapısına karar vermek için kullanılan birkaç araç daha vardır.

Kar Payı Kararı

Kâr veya olumlu bir getiri tüm işletmelerin ortak amacıdır. Ancak, bir finansal işletmenin kârlılık durumunda yaptığı temel iş, tüm karları hissedara dağıtmaya veya tüm karları elinde bulundurmaya veya kârın bir kısmını hissedara dağıtıp dağıtmayacağına karar vermek ve diğer yarısını da işte tutmaktır.

Firmanın piyasa değerini en üst düzeye çıkaran optimum bir kar dağıtım politikası belirlemek, finansal yöneticinin sorumluluğundadır. Böylece optimum bir temettü ödeme oranı hesaplanmaktadır. Kârlılık durumunda düzenli temettü ödemek yaygın bir uygulamadır. Bir başka yol da mevcut pay sahiplerine bedelsiz hisse çıkarmaktır.

Likidite Kararı

İflasını önlemek için bir firmanın likidite pozisyonunu koruması çok önemlidir. Firmanın kârlılığı, likiditesi ve riski, mevcut varlıklara yapılan yatırımla ilişkilidir. Kârlılık ile likidite arasındaki dengeyi korumak için, mevcut varlıklara yeterli fonlar yatırmak önemlidir. Ancak mevcut varlıkların iş için hiçbir şey kazanmamaları nedeniyle, mevcut varlıklara yatırım yapmadan önce doğru bir hesaplama yapılmalıdır.

Tek Yorum

  1. Nurten demiş ki:

    Finansal yönetim fonksiyonları dersim için gerekli bir konuydu teşekkürler. Ama devamı gelmemiş. Bankacılıkla ilgili yazılar var sitede. Devamı gelir mi?

    5 Nisan 2018
    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir