Mikrofinans: Yoksulluk için Bir Çare Mi?

Muhammed Yunus, Bangladeş’teki Grameen Bank’ı kurduğunda, Tüm gezegende yoksulluğu önemli ölçüde azaltıp azaltmayacağı tartışmaları arasında fikrinin bu kadar başarılı olacağını tahmin etmemişti.

Mikrofinans Bangladeş’teki Chittagong’a komşu uzak köylerdeki mütevazi başlangıçlarından sonra hızla yayıldı. Dünyadaki birçok finansal kuruluş mikrofinans fikrini desteklemiştir. Dünya Bankası gibi kuruluşlar, mikrofinansın önde gelen yatırımcıları arasındadır ve 20 milyar dolardan fazla fon, Muhammed Yunus’un deneylerini dünya çapında çok büyük bir ölçekte çoğaltmak için toplanmıştır.

Bu yazıda, mikrofinans kavramını ve bunun yanı sıra yoksulluğun azaltılmasında bu kavramın yardımcı olup olamayacağını tartışacağız.

Mikrofinansın Arkasındaki Mantık

Gerçekte, yoksulları fakirlikten çıkarabilen yegane insanlar fakirlerin kendileridir. Fakirler, çalışkan olmaları ve kendileri için para kazanmalarına ve mevsimlik istihdama bağlı olmamasına izin veren mikro endüstriler yaratma ihtiyacı duymaktadır. Bu nedenle, mikrofinans, emek döngüsü veya emek yoğun işlerde insanların istihdam döngüsünün dışına çıkarılmasına inanmaktadırlar.

Bu doktrine göre, mikro sektörlerini başlatmak için kullanabilecekleri küçük bir borç, biraz tohum sermayeye ihtiyaç duyuyorlar. Daha sonra bu çekirdek sermayeyi, bağımlılıklarını sona erdirmek için kullanabilirler. Bu öncül mikrofinans kavramının yapı taşıdır.

Mikrofinans Nasıl Çalışır?

Mikrofinans, bu yoksulluğa bürünen insanlara, sonunda yoksulluktan çıkmalarına yardımcı olacak bu tohum kredileri sağlamaktır. Mikrofinans kurumları genellikle yoksulluk sınırlarının altındaki insanlara teminatsız krediler verirler. Geleneksel bir bankacı, bu fikri ortaya koyamazdı. Zira yoksulluk sınırlarının altındaki insanlar kredilerini geri ödeme konusunda kötüdür ve teminat olarak tutulabilecek varlıklara sahip değildirler. Bu nedenle bu krediler verildikleri anda felakete doğru gidiyor kanaati oluşturur.

Mikrofinans modelinin yenilikçi olduğu yer burasıdır. Bireylere kredi vermek yerine, mikrofinans kuruluşu gruplara borç sağlar. Gruptaki kişiler müştereken sorumlu tutulur. Bu gruptaki tüm bireyler üzerinde sosyal baskı uygular. Bu nedenle, grup tek bir birim olarak hareket eder ve kredileri geri ödeme eğilimindedirler.

Sürdürülebilir İş Modeli: Kâr Amaçlı Olma

Muhammad Yusuf, iş modelinin hem sürdürülebilir hem de ölçeklenebilir olması için “kar amaçlı” olması gerektiğini savundu. Bağışçılarının yardımına dayanan iş modelleri ölçeklendirilemez. Zira herkes her zaman hayırsever değildir. Ancak, model kendi karını oluşturuyorsa ölçeklenebilir. Bu nedenle, dünyanın her yerindeki mikrofinans kurumları, sosyal sorumluluklarını ekonomik sorumluluklarıyla yönetmeye çalışmaktadır.

Ayrıca, iş modeli, müşterilerle artan bir ilişki sonucunda artan karlara dayanmaktadır. Grameen Bank, birçok müşterisini yoksulluktan kurtarmada başarılı olurken, onlara sigorta gibi başka finansal ürünler de satar. Mikrofinans kuruluşunun önemli kârlar elde edebildiği yer burasıdır.

Yoksulluğu Azaltma

Mikrofinans, sosyal ve ekonomik hedeflerin birleşmesine izin verir. Bu iş modelinin güzelliği, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve kar elde etmenin zorluğunu ortadan kaldırmasıdır. Bunun yerine, her iki hedef aynı anda gerçekleştirilebilir. Zamanla birden çok kuruluş bunun mümkün olduğunu kanıtladı. Hindistan gibi ülkelerde, bazı mikrofinans kurumları, payları ile ilgili kamusal meseleleri yürütebildikleri ve hisse senedi piyasalarından milyonlarca dolar arttırabilecekleri kadar kârlı hale geldi.

Aynı zamanda, mikrofinansın temel çıkarları olan kendi kendine yardım grupları, kendi işinde büyük bir artışa tanık oldular. Kırsal bölgelerdeki mikro endüstriler ve mikroservis bazlı işletmelerin sayısı katlanarak artmıştır.

Sosyal Faydalar

Mikrofinans kurumları birçok sosyal fayda sağlar. Gençlik, zamanlarını yoksulluktan kurtulmak için kullanabilecekleri bir iş fırsatı düşünerek harcanıyor. Suç ve bağımlılık gibi anti-sosyal durumlar bu aktivitenin bir sonucu olarak önemli ölçüde azalmıştır. Daha az sayıda insan, uygulanabilir bir ekonomik alternatifi olduğunda, suç faaliyetinde bulunma eğilimindedir.

Mikrofinans modelinin dezavantajları

Mikrofinans fikri artık küresel bir fenomen haline gelmiştir. Güney Amerika, Asya, Afrika ve Doğu Avrupa’da kredi vererek fakirliği azaltmaya çalışan kurumlar var! Bununla birlikte, birçok kişi modelin kırılgan olduğuna ve zaman içinde kusurlarının yatırım yapan nüfus için görünür olacağına inanmaktadır.

Mikrofinans şimdi Bolivya’dan Bosna’ya ve Bangladeş’e kadar yoksul ekonomilerin önemli bir parçasıdır.

Ancak, mikrofinans gerçekliği anlatılanıntam tersi gibi görünüyor. Mikrofinans kavramı için övgü dolu çalışmaların çoğu, mikrofinans işini üstlenen şirketler tarafından görevlendirilenlerce yapılmaktadır. Bu nedenle, tarafsız çalışmalar yapıldığında, mikrofinans ile ilgili birçok konu ortaya çıkarılmıştır. Mikrofinans adil gibi görünüyordu ama aslında, fakirleri borçlandırdı ve şirketleri zenginleştirdi ve tüm kazan-kazan modeli bir aldatmacaydı.

Bu yazıda, mikrofinansın en büyük eleştirmenlerinden bazıları tarafından yapılan eleştirileri dikkate alacağız:

Üretken Amaçlı Değil

Mikrofinansın gerçek etkisini araştırmak için yapılan araştırmalar, üretilmekte olan kredilerin çoğunun üretken amaçlar için kullanılmadığını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, kredilerin amaçlanan amacı mikro işletmeleri başlatmak olsa da, parayı ödünç almış çok az kişi bu amaçla kullanmıştır. Bunun yerine para, evlilik veya tıbbi konular gibi tüketim harcamalarını finanse etmek için kullanılıyordu. Mikrofinans şirketleri, borçlandırılan paranın hedeflenen amaç için kullanılmasını sağlamak için bir mekanizma geliştirmemişti. Gerçekleştirilen kredilerin büyük bir kısmı, cep telefonu ve diğer elektronik cihazların satın alınmasına yardımcı olan tüketici kredileriydi.

Mikrofinans modeli, bu yüzden, subprime modeline benzemeye başladı. Yoksulluk sınırının altındaki insanlar, tüketim amaçları için borç para alıyorlardı ve geri ödemek için herhangi bir gelir kaynağına sahip değillerdi! Yoksulluğun azaltılması amacı birçok borç alanın kendisini içinde bulduğu borç spiraliyle değiştirildi. Eski kredilerin ödemelerine ayak uydurmak için daha fazla borç alıyorlardı.

Faydalı Faiz Oranları

Mikrofinansa önemli bir inovasyon gözüyle bakıldı. Çünkü sözde, kar güdüsünün yanı sıra birlikte yaşamanın sosyal nedenine de bir yol yaratmıştı. Ancak, mikrofinans faaliyetlerinin gerçek doğasını ortaya koyan çalışmalar yayınlandığında bu durum böyle görünmüyordu.

Mikrofinans oranları yılda ortalama % 23’lük bir faiz oranıyla verildi! Bu, mikrofinans şirketlerinin sadece gelişmekte olan ülkelerdeki faiz oranı düzenlemelerinin eksikliğinden yararlanmaları ve son derece yüksek faiz oranlarında ödünç vermeleri anlamına geliyordu. Çalışmalar, yoksul hane halklarının harcanabilir gelirlerinin % 50’sinden fazlasının sadece borçları karşılamak için kullanıldığını ortaya koymuştur.

Artan Mal ve Hizmet Talebi

Mikrofinans modelinin temeli, mikro işletmelerin yoksulluğu hafifletmeye yardımcı olacağıydı. Ancak, çalışmalar mikro işletmelerin bu fikrinin başarısızlığa uğradığını göstermiştir. Mikro işletmelerin mal tedarikini artırma potansiyeli vardır. Ancak, bu, üretilen mal veya hizmetler için otomatik olarak yeni talepler yaratmaz. Çoğu ekonomide talep oldukça durgundur. Dolayısıyla, daha fazla üretim gerçekleştiğinde, talep birçok işletme arasında yayılmaktadır. Bunların birçoğu, aşırı tedarikin fiyatların ve küçük işadamlarının kar marjlarının düşmesine neden olduğu için birçoğunu iflas ettiriyor.

Yönetim Teşvikleri

Bu mikrofinans kurumlarının çoğunda üst düzey yönetim, şirketin daha büyük görünmesini istemiştir. Kişisel gizli teşvikleri vardır. İşi olduğundan daha büyük gösterebilseler, elde ettikleri ödeme paketlerini, ayrıca, halka arz sürecinde milyonlarca dolarlık para kazanabilecekleri hisse senedi opsiyonlarının verilmesini haklı çıkartabilirler.

Böylelikle, mikrofinans şirketlerinin yönetimleri, bu pazarlarda daha önce hiç görülmemiş bir şekilde kredi vermeye başladı. Mikrofinans kredileri yılda % 60 oranında büyüyordu, yani her iki yılda bir üç kat daha fazla olacaktı! Geçmişte, yeni kredilerin çoğu aynı borçlulara verildi.

Siyasi Motifler

Birçok eleştirmen, dünyanın en büyük kapitalist örgütlerinin politik güdüler için mikrofinans fikrini desteklediğini iddia ediyor.

Bankacılık konusunda özellikle de yatırım bankacılığı konusunda detaylı bilgi alabileceğiniz bir site : http://www.finansuzmanligiegitimi.net/category/yatirim-bankaciligi

Tek Yorum

  1. Bünyamin demiş ki:

    Bu tür çok iyi ve faydalı yazılar yazdığınız için teşekkür ederiz.

    5 Nisan 2020
    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir