Coğrafyanın Bankacılık ve İşlevleri Üzerindeki Etkileri

coğrafyanın bankacılığa etkileri

Coğrafya bankacılık için neden önemlidir?

Dünya ekonomisi küreselleşme süreciyle bütünleşmiş ve birbirine bağlıyken, bankacılık coğrafyası tamamen farklı bir boyut kazanmıştır. Artık müşteriler, para yatırmak ve para çekmek için şubeyi fiziksel olarak ziyaret etmek zorunda kalmadıkları günlerdeyiz. Bunun yerine günümüzde, müşteriler coğrafyanın rolünü veya “yerin kuvveti” ni azaltan çeşitli şekillerde işlem yapabilirler. Ancak, son küresel ekonomik kriz, konut piyasasının dibe vurmasıyla başlayan krizin, finansal ürünlerin coğrafyasından bağımsız doğası nedeniyle finansal bütünleşmenin tehlikelerini vurgulamasına hizmet etti.

Bankacılığın Temel İşlevleri ve Konum Bağımlılığı ve Bağımsızlık

Bankaların temel işlevleri ödünç almak ve borç vermektir. Bu, çeşitli yerlerde yapılır ve her ikisinin de aynı yerde yapılması gerektiği konusunda bir kısıtlama yoktur, ancak geleneksel olarak bankacılığın tasarlandığı biçim budur. Yatırım bankacılığı ve türev işlemleri gibi finansal faaliyetlerin merkezleri olan “finans merkezleri” nin “kümeleri” olsa da bankaların dağınık olduğu söylenebilir.

Bankaların üstlendiği çeşitli işlevler nedeniyle para, bankalar arasında akar. Bunlar mevduat, kredi, diğer finansal ürünler, kurumsal ve yatırım bankacılığı vb. nitelikte olabilir. Tüm bu işlevler sonuçta borçlanma ve borç vermenin alt kategorisinde işlev görür.

Paranın bankalar arasında dolaşma şekli, yatırım niteliğine (bankaya akan para) ve kredilerin niteliğine göredir (bankadan akan para). Belli bir bölgede bir banka bulunuyorsa, bankanın yaptığı işlemler ve buradaki finansal akışlar bölgesel ekonomiyi etkilediğinden, o bölgenin ekonomisine katkıda bulunma olasılığı daha yüksektir. Bununla birlikte, bankaların yerel bölgenin ötesinde bir iş yaptığı ve dolayısıyla hem bölgesel hem de ulusal ekonomilere fayda sağladıkları gerçeğinden de anlaşılacağı gibi finansal akışlarda ulusal bir boyut vardır.

Konumun Önemi

Finans, herhangi bir ekonominin “hayat çizgisi” olup dolayısıyla finansal akışları etkinleştirerek bankacılık uygulaması, bölgelerin ve ülkelerin, ekonomileri büyüten borç verme ve borçlanma yoluyla büyümesine katkıda bulunur. “Fiyat bankacılığı” uygulaması, mevcut ekonomik paradigmada büyüme kaynağıdır ve bu, paranın “büyümesini” sağlar, böylelikle bölgenin yanı sıra bankanın faaliyet gösterdiği ülkenin büyümesine katkıda bulunur. Daha önce de belirtildiği gibi yer, bankacılığın çalışma biçimini etkilemektedir ve bu nedenle, son zamanlarda bankacılık büyük oranda coğrafyadan bağımsız hale gelmesine rağmen bölgeden bölgeye farklılık gösterdiği söylenebilir.

Sonuç

Sonuç olarak, bankacılık olmaksızın ekonomik büyümenin düşünülmesi akla aykırıdır ve son zamanlarda bankacılık büyük ölçüde coğrafyadan bağımsız hale geldi. Dikkat çekilmesi gereken nokta, özellikle düzenleme ve gözetim açısından finansal işlemlerde fiziksel yakınlığa ihtiyaç duyulduğunda, bankacılık ve coğrafyanın ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olmasıdır. Dolayısıyla bankacılık, coğrafyadan bağımsız olduğu kesin değildir, ancak bazen aksini düşünme eğilimindeyiz.

Tek Yorum

  1. Ali demiş ki:

    Ben düzenli okuyucuyum, siz nasılsınız? Bu web sitesinde yayınlanan bu yazı gerçekten güzel.

    9 Nisan 2020
    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir